LEKTORÁLÁS

A fordításnak az eredeti szöveggel való egybevetése nyelvi és stílusbeli megfelelőség szerint, továbbá a fordításban alkalmazott szakkifejezések ellenőrzése a modern tudomány és technika kifejezésrendszere alapján.

A lektorálás mint szolgáltatás külön igényelhető, de záradékolt (cégbélyegzős) fordítás esetén feltétele a záradék kiállításának.

Ezzel szemben a formai ellenőrzés, valamint a revízió vagy korrektúra minden esetben része a fordításnak mint alapszolgáltatásnak.

Formai ellenőrzés: a fordítás „külalakjának” és a szöveg teljességének ellenőrzése.

Revízió: az elütési és helyesírási hibák, a hibásan leírt számok, nevek és mértékegységek, valamint az értelmetlen mondatok és helytelen szakkifejezések javítása a célszövegben.)

Nyelvek: magyar, francia, angol, német, egyéb
Árak »
nyelvkapu partnerek